Obnovitelné zdroje

Podíl biomasy ve spotřebě energie v Česku každoročně narůstá

Den bioenergetiky, každoročně vyhlašovaný Českým sdruženým pro biomasu CZ Biom, upozorňuje na podíl biomasy v celorepublikové spotřebě energie. Ten zatím poslední připadl na 29. říjen 2020. Od 31. prosince jej dělí 64 dní, což představuje 18% podíl biomasy na celkové loňské spotřebě. V tomto období byla spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta výhradně biomasou, jejíž podíl se každoročně zvyšuje.

V roce 2019 totiž proběhl Den bioenergetiky až o dva dny později, tedy 31. října. Sdružení CZ Biom to vysvětluje zejména instalacemi menších biomasových zdrojů a rovněž rozšiřováním rozvodů tepla současných zdrojů. „Nově dodává teplo například bioplynová stanice Žehuň do novostaveb rodinných domů v obci Choťovice na Kolínsku,“ uvedl předseda CZ Biom Jan Habart.

Letošní Den bioenergetiky by mohl být opět o něco dříve než vloni a předloni. „Rozvoj bioenergetiky vykazuje stabilní trend především v oblasti dodávky tepla,“ dodal Habart. Sdružení odhaduje, že bioenergetika by mohla do roku 2030 vytvořit přes 8,5 tisíc nových pracovních míst, a to především v regionech. Podle dostupných odhadů by se bioenergetika mohla na celosvětové spotřebě energií mohla v roce 2050 podílet až z jedné třetiny.

Mezi nové projekty patří plán společnosti ČEZ, která v teplárně Dvůr Králové nad Labem chystá odstavení dvou uhelných kotlů a jejich nahrazení jedním kotlem na plyn a druhým na biomasu. Investice za desítky milionů korun by měla být dokončená na začátku roku 2023.

Velkou výhodou výroby elektřiny a tepla z biomasy je její rozmanitost, dokáže využít cíleně pěstované plodiny, ale i odpady nebo vedlejší produkty ze zemědělství, průmyslu i domácností. Značný zájem o tento druh paliva dokládá i rekordní produkce pelet, kterých se podle posledních dostupných dat z roku 2019 vyrobilo 400 tisíc tun. Roční obrat překročil dvě miliardy korun. Část tuzemské produkce se přitom dokonce vyváží. Pelety představují pro dřevaře zajímavý způsob okamžitého zhodnocení „odpadních“ pilin, z nichž se vyrábějí.

Ministerstvo průmyslu nedávno oznámilo, že je připraveno podpořit až desítkami miliard korun přechod teplárenství od uhlí k jiným palivům – vedle plynu a odpadů rovněž biomasy. Podle CZ Biom by ale stát neměl zapomínat i na menší zdroje. „Dotace by měly být otevřené všem zájemcům, nikoliv přednostně provozovatelům velkých tepláren a elektráren,“ sdělil předseda sdružení.

Novinky v oboru