Obnovitelné zdroje

Česká fotovoltaika doplácí na rok 2010. Nespravedlivě

Plány vlády [1] počítají s tím, že se instalovaný výkon fotovoltaických panelů během následující dekády zhruba zdvojnásobí, tedy z více než 2 000 megawattů na zhruba 4 000. Komora obnovitelných zdrojů energie ale dodává, že možnosti jsou až desetkrát větší – a to, aniž by se musela zabírat orná půda. Ambiciózní plány jsou však zatím v rozporu s realitou.

V posledních deseti letech se žádné nové zdroje prakticky nebudují a energie ze slunce stále tvoří jen kolem tří procent výroby elektřiny. Tento počet se musí zvýšit podle všech prezentovaných scénářů dalšího vývoje, jinak Česko nezvládne ani odklon od uhlí, ani přechod na bezemisní energetiku. Pouhé zdvojnásobení by stačilo pouze v případě, kdy by se podařilo dostavět jadernou elektrárnu Dukovany.

Fotovoltaika v Česku výrazně doplácí na rok 2010. Tehdy garance vysoké podpory přilákala řadu investorů a během jediného roku se postavila více než polovina stávajících solárních zdrojů. Na podpoře se již vyplatilo více než 400 miliard korun a řada Čechů proto energii ze slunce považuje za příliš drahou. Jenže nespravedlivě.

Cena fotovoltaiky stále klesá

Jak daleko technologie došla, ukazuje srovnání výkupních cen. Zatímco v roce 2010 musel stát investory motivovat garantovanou výkupní cenou zhruba 500 eur za megawatthodinu, nyní jsou například v Německu nebo Francii ochotni elektrárnu postavit s výkupní cenou mezi 50 a 60 eury. To se příliš neliší od průměrné ceny na trhu, která se v současnosti pohybuje mezi 45 až 55 eury, a náklady pro stát nebo pro spotřebitele tím pádem nejsou tak vysoké jako dřív. Provoz na komerční riziko je ale stále problematický – v létě, kdy nejvíce svítí slunce, je zpravidla spotřeba energie menší, a tím je nižší i její cena.

Politici v Česku se však kvůli obavám z reakce veřejnosti zdráhají přijít s novou podporou, která by umožnila další významnou výstavbu, a vyčkávají.

Dotace jen na malé projekty

Nové elektrárny nyní na žádnou podporu nedosáhnou. Proto energetické společnosti i investoři své projekty zatím odkládají. Ministerstvo průmyslu sice o solární energii mluví jen opatrně, ale očekává se, že v budoucnu se po vzoru západní Evropy budou vypisovat aukce na fotovoltaické zdroje. Stát si stanoví požadovaný výkon, budovat je ovšem bude ten, kdo bude požadovat nejmenší státní podporu.

O dotace mohou žádat také domácnosti a firmy, a to na fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu. Domácnosti mohou získat až polovinu nákladů, maximálně však 150 tisíc korun. V některých krajích je ale tato podpora ve stávající podobě již vyčerpaná. Na firmy čekají peníze hned z několika evropských operačních programů, které jim mohou s výstavbou elektrárny a případně uložiště energie pomoci.

Novinky v oboru